Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 5. december 1928

Gl. Skagen ophisset over "Søkongens Datter"

[Brevhoved:] H. Aschehoug & Co.
Dansk Forlag
København
5/12 - 1928

Kære Henrik Pontoppidan!

Først i Gaar erfarede jeg, at min Bog er kommen Dem forsinket i Hænde! Jeg er ked af det, da De og Lene var de første, som jeg afsendte den til!

Jeg fik Deres ny Adresse i Gaar af Fru Else – og jeg vil meget gerne have Lov til at se ud til Dem en Dag med det første! Jeg trænger meget til at tale med Dem! –

Vi søger i Vinter igen en 2 Lejlighed herovre – oppe i Gl. Skagen er Stemningen meget ophisset over "Søkongens Datter". Folkene der er mest oprørte over, at det ikke stemmer overens med Sandheden, hvad jeg skriver om i min Bog!

De truer mig næsten paa Livet, og min Kone og Børn er bange for at være der!

Jeg længes efter en Samtale med Dem!

Med hjærtelig Hilsen

fra Deres hengivne
Harry Søiberg