Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 15. maj 1927

hvor højt jeg skatter Dem


15 Maj 27.
Overgaden n. V. 15.

Kære Søiberg!

Jeg kom for et Par Dage siden hjem fra Hospitalet, hvor jeg – for femte eller sjette Gang – er bleven opereret i min Kind. Derfor har De ikke hørt fra mig. Derude på Hospitalet lå jeg og ærgrede mig over, at jeg ikke straks havde svaret på Deres sidste hjertelige og gode Brev; men jeg var svært forpint i de Uger, der gik forud for Indlæggelsen, og jeg fik det ikke gjort. Nu er den Sag, hvorom vi tørnede sammen, gemt og glemt, og jeg skal ikke tage den op igen. Lad mig blot 2 få Lov at sige, at har en Bemærkning i min Erklæring√ såret Dem, så har jeg været meget uheldig i min Udtryksmåde. De veed, ikke sandt, hvor meget jeg holder af Dem og hvor højt jeg skatter Dem som Digter. Aldrig med min gode Vilje – og allermindst i en sådan Anledning – kunde jeg tilføje Dem nogen Krænkelse. Min spøgefulde Form har De misforstået. Der var virkelig ingen Bråd i den.

Jeg har en Nyhed at melde. Steffen (som jo også De kender og holder af) blevholdt i Går Bryllup med en ung Brasilianerinde fra den Egn, hvor han har opholdt sig i de sidste År. Bruden har det smukke Navn Mianna, og Bryllupet stod i hendes Hjemby 3 São Matheus i Nærheden af Atlanterhavskysten. Vi havde troet, at Steffen vilde komme hjem i dette Forår – han havde også lovet os det – men han har altså foretrukket at gifte sig, og det har vi ikke Lov til at forundre migos over.

Det var trist at høre om den megen Sygdom, De har haft i den senere Tid. Men det er da også et afskyeligt Forår. Jeg ønsker inderlig, og ikke mindst for Deres Frues Skyld, at vi snart må få lidt Varme. Min egen Patient blev for omtrent 3 Uger siden overført til Svendborg Amtssygehus med en af√ Falcks Sygebiler. Min Svigersøn er bleven Reservelæge dér og har Familjen med sig, så når nu også jeg bliver rask nok til at tage derover, har min Kone sine Nærmeste omkring 4 sig. Hun ligger nu til Sengs på 7de Måned og lider meget, Stakkel!

Lev nu vel, kære Søiberg; – gid De selv og Deres Frue og Børn må få en god Sommer i Norge eller et andet vindstille Sted efter den lange blæsende Vinter.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

Jeg har helt glemt at skrive om Grønlandsfiskeriet. Men den Sag synes jo nu at skulle blive tilfredsstillende ordnet af Regering og Rigsdag.