Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
31. januar 1927

mig ret ufatteligt

31.1.27.

Kære Søiberg!

Straks efter Modtagelsen af Deres Brev skrev jeg til Michaëlis. For at De ikke skal leve i Håbet længere, sender jeg Dem her hans Svar. Det er en Jobspost; men De er jo vant til Skuffelser, og kan vel bære også denne. Forhåbenlig bliver Deres 2 Navn nu det første på Listen af de Forfattere, som Michaëlis' Efterfølger1 vil give Prisen. Jeg havde inderlig undt Dem de 1000 Kr, og jeg er lidt nysgerrig efter at se, hvem der er bleven den foretrukne2. Det er mig ret ufatteligt, at overhovedet nogen har kunnet gøre Dem Rangen stridig.

Blot disse Ord i Dag fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Michaëlis' Efterfølger: Svend Lange. tilbage
[2] den foretrukne: Richardt Gandrup; HS fik legatet i 1929. tilbage