Sven Lange

MERE TEKST FØLGER

"Deres gamle Hader og Forfølger," kalder Georg Brandes i et brev til Pontoppidan deres fælles yngre kollega, forfatteren og kritikeren Sven Lange (1868-1930). Han var i øvrigt, som Pontoppidan, en stor beundrer af den norske forfatter Hans E. Kinck1.

I 1906 skrev Lange en artikel om Pontoppidan i tidsskriftet Det ny Aarhundrede.En artikel der i 1914 får Georg Brandes til i et brev til Pontoppidan (a href="/text/seclit/secbreve/brandes_georg/1914_12_15.html">15.12.1914) at kalde ham "Deres gamle Hader og forfølger" uden at det kan siges at harmoner med Langes samlede kritik af Pontoppidans bøger.Lange fik i 1910 af Brandes tildelt Otto Benzons Forfatterlegat.

 
[1] Kinck: Herom skriver Henning Kehler i en artikel om en anden Kinck-beundrer, Jørgen Bukdahl:

Af Kinck citerer [Bukdahl]: "Internationalisme er ingen Ting, den er bare Omgangstone. Men et Folk er sydende som en stor og dunkel Ode. Det skrider frem i Blinde. Og derfor bliver det, som trænges, den indre Fasthed, Forjættelse, Kjernen hvorunder hører egen Profil."

Og så tilføjer Kehler: "Det er Ord, som Sven Lange kunde have godt af at lægge sig paa Sinde – ." tilbage