Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 29. februar 1924

lad Tærningerne rulle!


29.2.24.
Overg. n. V. 15.

Kære Søiberg!

Det er såre venligt af Dem og Deres Frue, at De vil overlade os Deres Skagensiske Hjem i Forsommeren; men jeg kan straks svare Dem, at det er os umuligt at modtage Tilbudet, så fristende det end er. Vi har allerede lovet os til Rørvig, hvor min Svigersøn og Datter for Tiden bygger et Sommerhus. Det skal stå færdigt til Maj, og det er så Meningen, at vi skal komme derop til Indvielsen i Juni og blive der nogen Tid, enten hos dem eller andet Sted i Byen. Den Plan kan der altså ikke røres ved. Men vi takker meget, fordi De 2 har tænkt så venligt på os. Jeg har tidligere en Gang boet i Højen i Juni Måned, så jeg veed, hvor prægtigt der kan være netop på den Tid.

Det interesserede mig at høre om Deres store Rejseplaner. Først til Norge, så til Syden! Det er en stor Mundfuld. Men når Appetiten er der, skulde Pokker have Betænkeligheder. Nu kommer det blot an på, om vi ikke igen skal have Krig i Evropa. Svindet i vor stakkels Krone vil jo også kunne blive en Hindring, dersom det fortsættes. Men lad Tærningerne rulle! Det er dog den første Betingelse for, at spillet kan vindes.

Jeg havde forleden Besøg af Rich. 3 Gandrup fra Århus, der var herovre i Anledning af en ny Bog. Han er en Mand, jeg er glad ved at have lært at kende, og det både som Forfatter og som alm. Medmenneske. I øvrigt ser jeg ingen, og har i Almindelighed heller ikke Kræfter til at tale med nogen. Det er derfor rart, at jeg så dejligt kan beskæftige mig selv.

Hjertelige Hilsner fra os begge til hele Familjen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan