Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Skagen. 27. februar 1924

blivende Sted stadig min Drøm

Gl. Skagen 27/2 - 1924
Højen St.

Kære Henrik Pontoppidan!

Vi sidder heroppe i Vinterkulden og udklækker Planer for Sommer og Fremtiden! Og en Ting er sikkert, at mit faste Ophold her paa Skagen lakker ad Enden for denne Gang –

Til Sommer agter vi os op til Norge – vi haaber at faa et Sted at bo ude paa Tjømø (ved Tønsberg) hvor vi har boet et Par Sommerer før – og naar Efteraaret kommer, hvis ellers Verden og Forholdene er saadan, at man i det hele taget kan rejse ud, da er det vor Agt at rejse syd paa – først ned til Bodensø til Nexø, han bor dér jo med Kone og 5 smaa Børn. Jeg har alt skrevet til ham derom, og han vil gerne tage imod os. Jeg tror, jeg gaar heroppe og faar Fedt paa Hjærnen i denne Vintertid – alle raver om her i en Slags halvbedøvet Tilstand! Jeg vil i alt Fald væk – dette har været længe nok for denne Gang! 2 Ak ja, naar finder man en Gang et blivende Sted at bo – det er stadig min Drøm!

Jeg har baade et Forslag og næsten ogsaa en Bøn til Dem og Deres Kone og Deres Datter ogsaa! Vil De ikke allesammen disponere over mit Hus i Juni Maaned! Det er den dejligste Tid heroppe – saa godt som ingen Mennesker endnu! Lyse Nætter, og som oftest er Juni Aarets herligste Maaned her ved Havet! Her er to gode Stuer, den ene hel isoleret (for Dem) 5 Soverum (Pigeværelse indbefattet) og 5 Senge! Og alt hvad der skal bruges i Skuret – blot Sengeklæder tror jeg, at De skal tage med!

Gør Alvor af det, og flyt herop denne Maaned, jeg tror absolut at de begge vil have godt af en Maaned her ved Havet – Og Huset ligger fuldstændig for sig selv –

Men tag en hastig Beslutning, da vi skal til at avertere det til Leje – Og vil De ikke bo her – vil vi forsøge at finde en Lejer for hele Sommeren! Men gør os denne Glæde at ta denne Sommermaaned her! Mange Hilsner fra os begge

Deres hengivne
Harry Søiberg