Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Skagen. 22. december 1923

en livsberuset Fyr

Gl. Skagen 22/12 - 1923.
Højen St.

Kære Henrik Pontoppidan!

Hjærtelig Tak for Deres kære Brev med de gode Ønsker for mig og mine! Ja, her hersker sandelig Juleforventning mellem Børnene1, Arne2 har næsten lært sig Navnene paa alle Ugens Dage, for at kunne følge, hvor langt der endnu kan være igen! – Han er ellers ikke nogen Mester i Udenadlæren – Her er bidende koldt heroppe med Nordenvind, der jager os alle i Hus, Børnene kan højst holde sig ude en halvtimes Tid, saa kommer de forfrosne ind og vil ikke ud mere! Men Julestemning er der til Stede over hele Linien! Og i vore Juleglæder vil baade Lenes og mine Tanker ofte komme paa Visit i Over Gaden n. Vandet hos Dem og Deres Frue, de to Mennesker, som vi skylder saa meget og som begge 2 er os saa inderlig kære!! Vi sender alle vore bedste og varmeste Ønsker til Dem begge!!

Jeg var meget ked af at jeg ikke traf Dem og fik takket Dem personlig for de smukke Ord3 om "Meta" – de klang som et Digt! Og stor Opstandelse vakte de. To Dage efter begyndte det ogsaa at virke paa Salget! Og i Onsdags, da jeg rejste, var der 161 hæftede og c. 200 indbundne Eksemplarer tilbage paa Forlaget af de 2500, som Oplaget var stort! Saa jeg antager, at jeg endelig staar over for den Begivenhed, at opleve for første Gang, at se min Bog komme i nye Oplag!

Nu faar vi se!! Men i alt Fald skylder jeg ogsa Dem dette!!

Nej; jeg skal ikke hvile forlænge paa mine Lavrbær denne Gang! Ak ja, disse lykkelige Mennesker med Ma[r]tyrevne!! Jeg tror desværre at jeg kun er lidet egnet til at bære et tungt Kors, jeg er 3 saa glad i at leve, saa glad ved alt og for alt! Og dog ved man jo næsten intet om sig selv, før man staar oppe i det! Men ogsaa jeg har en søgende Sjæl, selvom den til Tider tager Bolig i en livsberuset Fyr! Men De maa ikke tro andet om mig Henrik Pontoppidan end at jeg har et stort Maal for mig, saa stort at jeg sandelig maa til at hænge i som denne flittige Tysker! Og saa 400 store tættrykte Sider paa Vers! Jeg siger Gudskelov at de er paa Vers, for saa misunder jeg ham dem ikke!!!

Jeg skal nok hænge i!!

Mange hjærtelige Hilsner
fra Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] Børnene: brevet er vedlagt foto af tvillingerne Karen Margrethe og Signe Kima, født 6.4.1918. tilbage
[2] Arne: født 21.2.1916. tilbage
[3] Ord: i Berlingske Tidende 14.12.1923. tilbage