Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 6. november 1922

skal være overraskende god


[mandag] 6.11.22.
Overg. n. V. 15.
C

Kære Søiberg!

De er hjertelig velkommen. Men kan De ikke komme til Middag (Klk 6); og dersom Deres Frue også er her i Byen på Onsdag, mon hun da ikke lod sig overtale til at følge med? – Et Par Ord√ på et Kort, om det passer Dem.

Jeg er begyndt at læse Deres Bog1, om hvilken jeg på Forhånd veed (fra Holst), at den skal være så overraskende god. Begyndelsen virker også meget lovende; men for en svagsynet Mand er Bogen lidt besværlig at læse på Grund af dens "Diamantsats". Kun 2 i Dagens lyseste Timer tør jeg byde mine Øjne den, slet ikke om Aftenen. Foreløbig da blot min Lykønskning til Udgivelsen, og min Tak for venlig Tilsendelse. Og så: På Gensyn! Jeg glæder mig meget til at høre om Deres Planer, – om De tager Deres Familje med på Rejsen eller vover Dem ud på egen Hånd.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Deres Bog: Den nye udgave af Under Kampen. tilbage