Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Hillerød. 12. februar 1908

jeg er led ved Artisteriet

Frederiksborg
12te Febr. 1908.

Hr. Harry Søiberg!

Tak for Deres Bog1, som jeg nu har læst tilende. Deres Sprog og Stil er mere literært påvirket, mindre ukunstlet, end jeg havde ventet (og jeg er bleven led ved Artisteriet i vor Literatur); men ikke desmindre har "Øde Egne" glædet mig og grebet mig. Især den første Fortælling er betydelig. Her har De fat i et Emne, der fortjente at udformes i en Roman. Den sidste Fortælling er næsten den mest velskrevne og har ypperlige Episoder, men den savner, synes det mig, en ledende Tanke.

Nej, vi fik ikke talt meget med 2 hinanden den Aften2 på Skagen. Deroppe smittes man af Kunstnerkoloniens gudsvelsignede Karnevalsstemning, der holder sig uforandret gennem Tiderne. Men når De igen kommer her til Frederiksborg, ser De nok ind til mig. I Mørkningstiden træffer De mig bedst.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

De 50 Kr. har jeg rigtig modtaget.

 
[1] Bog: Øde Egne, 1906. tilbage
[2] den Aften: efter Holger Drachmanns højlæggelse 26.1.1908. tilbage