Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Nørresøgade 37, 3. 1. februar 1908

Tak for Paaskønnelse

København 1/2 - 08
Nørresøgade 37 III th!

Hrr. Henrik Pontoppidan!

Jeg maa sige Dem oprigtig Tak – ikke blot for Pengene, som De var saa venlig at laane mig – men endnu mere for den Paaskønnelse, De har vist mig.

Jeg vil ikke lægge Skjul paa, at denne Haandsrækning har gjort mig godt og tilstaar, at jeg baade trængte – og trænger – dertil!

Desværre fik jeg kun talt saa lidt med Dem, men snart aflægger jeg Hillerød et Besøg! –

Med min Bog "Øde Egne" følger en hjertelig Hilsen fra Deres

hengivne
Harry Søiberg.

Pengene er afsendt samtidig!
Tak for Laan!!