Henrik Pontoppidan til Sofus Smith
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 23. december 1930

min Beklagelse

 
23 Decb 30.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Hr. Kontorchef Smith!

Det gør mig ondt; men jeg ser mig ikke i Stand til at give den omspurgte Tilladelse (til Pressens Illustrationsbureau), da den nævnte Novelle er afkøbt mig af et Forlag.

Må jeg benytte Lejligheden til at udtrykke min Beklagelse af, at Forlagets Indbinding af 3d Bind af "Noveller og Skitser" ikke helt svarer til Indbindingen af 2 de to første. En af mine Bekendte, der havde købt alle tre Bind indbundne for at forære dem til en Ven, sendte dem af den Grund tilbage; og det er gået mig selv på lignende Måde. For mere end en Måned siden bestilte jeg hos min herboende Boghandler det 3d Bind i en Indbinding, der skulde svare til de to første; men nu får jeg at vide, at Forlagets Bogbinderi ikke kan skaffe det.

Iøvrigt takker jeg for det tilsendte Ekpl. fra den blå Reol, og beder Dem modtage Ønsket om en glædelig Jul.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.