Sofus Smith til Henrik Pontoppidan
30. december 1930

tilsvarende Bind

30/12-30

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan.

Med Tak for Deres Kort af 23. ds. skal jeg meddele, at vi nu har sendt Pressens Illustrationsbureau et Afslag paa Anmodningen om at maatte benytte Deres Novelle.

Angaaende Indbindingen af 3. Bind af Noveller og Skitser forholder det sig saaledes: Da vi i de forløbne Aar har regnet med, at disse to Bind var et afsluttet Hele, har vi Tid efter anden forandret Indbindingen uden at regne med den Mulighed, at der senere vilde komme et tredie Bind. Nu da 3. Bind er udsendt har vi indbundet det i de Indbindinger, som i Øjeblikket føres, det vil sige i Lærred og i brunt Vælskbind samt i "Den blaa Reol"s Bind. Det er absolut paa disse tre Indbindinger, Hovedsalget vil falde, og det vil antagelig kun blive i ret faa Tilfælde, hvor den gamle Indbinding – brun Ryg med grønne Felter – bliver rekvireret. Skulde det vise sig nødvendigt, skal vi nok lade et mindre Antal indbinde paa denne Maade, for at Salget ikke skal lide derunder. Hvis De vil opgive os Navnet paa den Køber, der 2 forgæves har henvendt sig til en Boghandler, skal vi sætte os i Forbindelse med ham og sørge for, at hans Eksemplar af 3. Bind bliver indbundet svarende til de to første Bind.

Maa jeg samtidig bede Dem modtage Ønsket om et glædeligt Nytaar.

Deres ærbødige
sign. S. S.