Sofus Smith til Henrik Pontoppidan
28. juli 1931

amerikanske Udgave af "Lykke Per"

København d.
28.7.31

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan

Vi har modtaget Deres Brev1 af 26. ds. […] Det er rigtigt, at vi i April Maaned 1929 modtog en Anmodning fra Dr. Hetyey om den ungarske Oversættelsesret til "Sandinge Menighed" […] Imidlertid ønskede De dengang ikke at forbigaa […] Hr. Hajdu, og desuden havde Athenaeum Forkøbsretten til alle Deres Bøger. […] Hvorvidt Dr. Hetyey saa alligevel uretmæssigt har oversat denne eller en anden af Deres Bøger eller medtaget en Novelle af Dem i en Samling skandinaviske Noveller, ved vi ikke, men vi har i Dag anmodet ham om en Forklaring […] Ligeledes har vi bedt A/S Skandinavisk Odeon om en Opgørelse over Salget af "Adam og Eva i Paradisets Have" – og endelig har vi for nylig skrevet til Doubleday, Doran & Co. ang. den amerikanske Udgave af "Lykke Per". […]

Deres ærbødige
Sofus Smith

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage