Sofus Smith til Henrik Pontoppidan
11. januar 1933

Originalfotografiet

11/1-33

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan.

Ved et Uheld er Originalfotografiet, hvorefter vedlagte Billede er reproduceret, bortkommet. Da vi gerne vilde anskaffe et nyt Fotografi, beder vi Dem bevise os den Tjeneste at meddele os hvilken Fotograf, der har taget Billedet.

Ærbødigst
Sofus Smith.