Henrik Pontoppidan til Sofus Smith
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 20. februar 1933

en mindre Bøde

 
20d Febr. 33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Hr. Kontorchef Smith!
G.B.N.F.

Jeg havde for nogen Tid siden et længere Brev fra den Redaktør Lauesen i Slagelse, der har forgrebet sig på Arbejder, jeg Tid til anden har offenliggjort i "Flensborg Avis". Han gjorde naturligvis Undskyldning, og sendte samtidig 9 Numre af sit Ugeblad1 med de Ting af mig, som han havde tilegnet sig. Næsten et helt Kvartal har han med andre Ord forsynet sit Blad med Underholdningsstof, som han ingen Ret havde til.

Jeg svarede ham kort, at han måtte henvende sig til Gyldendalske Forlag, der havde Fuldmagt til at tage Bestemmelser på mine Vegne.

Dersom det forholder sig rigtigt, hvad han meddelte, at Ugebladet kun trykkes i 1500 Ekpl, 2 er der vel ikke sket mig noget stort Afbræk, dersom jeg skulde bestemme mig til at udgive mine Bidrag til "Flensborg Avis" i Bogform. Men jeg vil dog anse det for rigtigst, at der gives Hr Lauesen en Lektion i Form af en mindre√ Bøde til et eller andet velgørende Formål. Foruden naturligvis hvad Forlaget vil gøre Krav på for Ulejlighed.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.

 
[1] Ugeblad: Dansk Ungdom. De 9 afsnit taget fra "Hvad Hjernekisten gemte. Nogle Barndomsindtryk" stod i Dansk Ungdom fra 1.7.1932 til 9.9.1932. tilbage