Sofus Smith til Henrik Pontoppidan
19. december 1930

Knækkerten

19/12-30

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan.

Fra Pressens Illustrationsbureau, der leverer Stof til Provinsblade, har vi faaet en Forespørgsel, om Bureauet mod et Honorar paa 50 Kr. maa aftrykke Deres Novelle "Knækkerten"1 i nogle Provinsblade i Julenumret 1931. Maa jeg bede Dem venligst sende mig et Par Ord eller meddele mig pr. Telefon, om vi paa Deres Vegne maa acceptere dette Forslag.

Deres ærbødige
sign. S. S.

Brevteksten er fra en kopibog på KB i Gyldendals arkiv.

 
[1] Knækkerten: der er tale om krøniken En lille By. tilbage