Henrik Pontoppidan til Sofus Smith
Sendt fra Millingbæk pr. Silkeborg. 5. september 1921

imødeser Forslag


5.9.21.
Adr: Hr. Fabrikejer van Deurs
Millingbæk
pr. Silkeborg.

Hr. Kontorchef Smith!

Efter Aftale sender jeg Dem her min Adresse og imødeser altså Forlagets Forslag angående et nyt Udvalg af mine "Fortællinger".

Med venlig Hilsen!

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.

[direktør Axel Gardes påtegning:] Saa sendes Brevet til Pontoppidan
NB uden Brevet til Fru Pontoppidan / Garde