Sofus Smith til Henrik Pontoppidan
2. november 1920

Hans Kvast og Melusine

2/11 20

Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan.

Hermed følger et Eksemplar af "Hans Kvast og Melusine". Desværre er det ganske umuligt at faa det store Oplag færdigt, saaledes at Bogen kan udkomme før den 10ende. Deres nye Bog tænker vi os saa at udsende Lørdag den 13de.

Deres ærbødige
sign. S. S.