Sofus Smith til Henrik Pontoppidan
24. marts 1924

Lille Rødhætte på ungarsk

24/3 24

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan.

Fra det ungarske Forlag Fövarosi Könyvkiado, Budapest, med hvem vi staar i Forbindelse angaaende Knut Hamsuns Bøger, og hvis Oversætterinde Fru Margit Görög, saavidt os bekendt, formaar at oversætte skandinavisk Literatur fuldt ud tilfredsstillende, har vi modtaget en Henvendelse angaaende en ungarsk Udgave af "Den lille Rødhætte" mod et Honorar af 10% af Bogladeprisen. Det er Meningen at udsende Bogen i en Serie smukt udstyrede Miniaturebind, hvori der f. Eks. er udkommen Bøger af Balzac, Wassermann o. a.

Saafremt De maatte ønske det, skal vi gerne føre Forhandlingerne med Firmaet og søge at faa den bedst mulige kontrakt, i hvilken der antagelig maa kunne indføjes en Bestemmelse om en mindre Forudbetaling ved Bogens Udgivelse.

Deres ærbødige
sign. S. S.