Henrik Pontoppidan til Helge Skovmand
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 5. marts 1920

Overdragelse


5.3.20.
Overgade n. Vandet 15
København
C

Hr. Redaktør Skovmand
Kolding.

Den foreslåede Ordning m.H.t. Salg og Honorering af de fremtidige Oplag af mit lille Digt "Sønderjylland" kan jeg for mit Vedkommende gå ind på – under den Forudsætning, at også Komponisten billiger den stedfundne Overdragelse af Udgivelsesretten til Hr. Musikhdl. Marcus.

Ærbødigst
H Pontoppidan.