Henrik Pontoppidan til Helge Skovmand
Sendt fra Helsingør. 2. juli 1919

3die Vers udelades

Helsingør.
2.7.19.

Hr. Redaktør H. Skovmand!

Jeg ser meget gerne, at mit lille sønderjyske Digt offenliggøres på den i Deres Brev nævnte Måde sammen med Th. Laubs Melodi. Da et eventuelt Overskud ved Salget vil blive indbetalt til sønderjysk Fond, skal jeg intet Honorar have. Derimod ønsker jeg gerne et Korrektur-Aftryk af Teksten tilsendt forinden Trykningen, desuden, at det 3die Vers udelades, det, der begynder således: Hvad knap vi turde hviske om –

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan