Henrik Pontoppidan til Johan Skjoldborg
17. december 1912

Deres rige Medfølelse

17.12.12.

Kære Skjoldborg!

Først idag har Deres Bog1 nået mig, og jeg er desværre ikke i Stand til straks at læse den. Modtag da en foreløbig Tak, fordi De√ har villet glæde mig med at sende mig Bogen. Jeg sætter megen Pris på Deres Kunst, mindre på Deres Filosofi, allermest på Deres rige Medfølelse, Deres store Hjerte. Dersom det er dette sidste, der taler i Deres 2 nye Bog – og det er det nok – så veed jeg, at den vil skaffe mig Glæde.

Hils Deres Hustru fra mig, og tag selv et Håndtryk fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Bog: formentlig Per Holt. tilbage