Henrik Pontoppidan til Johan Skjoldborg
Sendt fra Solvang pr. Taulov. 27. juli 1911

Børnene er henrykte


27/7 1911
f.T.
Solvang.
pr. Taulov.

Kære Johan Skjoldborg!

Børnene er kommen hjem og har fortalt om, hvorledes de er bleven modtaget af Dem og Deres Hustru, og dette har nu skaffet mig lidt Uro i Samvittigheden. Jeg sagde jo ganske vist til Børnene, at de, i Fald de på deres Fodtur kom forbi Dynæs, måtte kigge indenfor og bringe en Hilsen herfra; men det var virkelig ikke Meningen, at de skulde gøre Ulejlighed. Der kunde let blive et for livligt Rykind på Dynæs, dersom alle Deres mange Venner friede til Deres Gæstfrihed, når de selv eller deres Børn færdedes i Silkeborgegnen. Men Børnene er jo henrykt over alt, hvad 2 de oplevede hos Dem, og de sender her – som jeg selv – en varm Tak og en hjertelig Hilsen til den hele Husstand.

Også min Kone sender Dem og Deres Hustru de venligste Hilsner.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan