Henrik Pontoppidan til Johan Skjoldborg
Sendt fra Halls Allé 13. 14. december 1908

dybt Bad i Naturen

Halls Allé 13.
14/12 08

Kære Hr. Johan Skjoldborg!

Det var en overordenlig fornøjelig Bog1, jeg forleden modtog fra Dem. Jeg læste den med den største Optagethed og Glæde. Navnlig dens første Halvdel var vidunderlig forfriskende. Der er vel ikke så betydelige Menneskeskildringer i den som i Deres andre Bøger; men til Gengæld er den mere stemningsbevæget og har en alla-prima-Skitses hele Friskhed. Der er Fornyelse i den. Man mærker, at De har taget Dem et dybt Bad i Naturen og er stegen forynget op deraf. Til Lykke!

Tak fordi De ikke har glemt mig. Deres Venlighed rørte mig.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Bog: Søfuglen. tilbage