Johan Skjoldborg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Dynæs, Laven st. 27. december 1909

det er Pengesager

Dynæs
Laven St. 27/12 09

Kære Hr. Pontoppidan

Først vil jeg ønske Dem og Deres en skøn Jul og et godt Nytaar.

Og jeg sender Dem, hvad jeg ofte har gjort i Tankerne, en varm Hilsen for den Sympati De har skænket mig, og som har opmuntret mig saa meget!

Dernæst 2 – jeg ømmer mig, kære Hr. Pontoppidan, det er Pengesager. Og jeg aner slet ikke, hvordan De har det med det.

Pludselig – ved at noget, som jeg havde Grund til at tro paa glippede – er jeg kommen til at mangle 300 Kr til d. 1st Januar.

Gustav Wied plejer ellers at la' mig faa en Skilling en kortere Tid, naar det øjeblikkelig har knebet mig – hvad jeg for Fremtiden har Grund til at tro vil blive sjældnere. Men han havde gjort Regning paa "Ærteholm" og det blev en Fiasko skriver han. Aakjær har lige for kort Tid siden laant mig noget, som han har faaet tilbage for en Maaneds Tid siden, men det er saa underlig hurtig at komme 3 igen der. Nexø er Kaution for mig for 300 Kr i Laanekassen i København, nu er de vel snart betalt.

Saaledes synes jeg der er lukket af for√ mine allernærmeste Venner.

Naar jeg skal gaa uden for den Kreds, er der ingen jeg har saa det falder mig saa lidt tung at henvende mig til som Dem, enten De saa kan hjælpe mig eller ikke.

De 300 Kr. vilde jeg gærne beholde i 3, i al Fald 2 Maaneder – saa ved jeg atter af Penge at sige.

Hvis De ikke har Pengene selv er De da utilbøjelig til at hjælpe mig til dem ved en Vexel f.Ex?

Jeg maa jo spørge Dem ligefrem.

Selvfølgelig 4 er vort Forhold ligegodt enten De vil og kan eller ej – men jeg er i en frygtelig øjeblikkelig Knibe, og som sagt naar jeg skal gaa uden for min nærmeste Kreds vil jeg helst spørge Dem.

De maa ikke stødes ved denne Henvendelse

Venligst Hilsen
Johan Skjoldborg

Besøg os en Gang her paa Dynæs. Sig det til Deres Frue.