Henrik Pontoppidan til Johan Skjoldborg
Sendt fra Hillerød. 2. september 1904

et skarpt Øje for Småting

Hillerød.
2d Septb 1904.

Kære Skjoldborg!

Hr. Holst bor på Nøjsomhedsvej, vistnok No. 28. (København, Ø). Han er en gammel Ungdomsbekendt af mig, og han har et udmærket Øre og et skarpt Øje for Småting. Hvert Komma bliver prøvet. Han har læst Korrektur for mig i mange År.

Jeg skylder Dem Tak for to Hilsner1, som De så elskværdigt sendte mig fra Udlandet. Jeg kunde jo ikke besvare dem, da jeg ikke kendte Deres Rejserute. Velkommen tilbage! Selv 2 om De, som De skriver, har haft Glæde af Rejsen, befinder De Dem vist bedst i Hjemmet.

Her har vi det ved det gamle. Dog ligger vi i Opbrud, da vi skal flytte hen i en anden Bydel. Kommer De og Deres Hustru i Vinterens Løb ad disse Kanter, ser vi Dem vel nok.

De hilses begge herfra

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] to Hilsner: kendes ikke. tilbage