Henrik Pontoppidan til Johan Skjoldborg
Sendt fra Snertinge. 28. november 1899

overordentlig stor Glæde

Snertinge
d. 28d Novb. 99

Hr. Johan Skjoldborg!

Jeg bringer Dem min bedste Tak for Deres Bog1, som jeg har haft overordentlig stor Glæde af. Det er fra først til sidst, men ganske særligt i dens Begyndelse, en fortræffelig Bog. Jeg ser ikke rettere, end at Anders Krage er en af de bedst tegnede Almueskikkelser i vor Literatur, og også med de andre Beboere af Kragehuset og med det hele Liv, der rører sig inden for dets lave Vægge, bliver man så fortrolig, som havde man selv levet med deri. Og – hvad jeg særlig skatter – det er altsammen gjort ved så små Midler; der er så lidt "Roman" deri; intet er påklistret, alt har Betydning. Kun Besøget i Svineslagteriet 2 kunde man måske have undværet, skønt jeg godt forstår Meningen med, at det er medtaget.

Forhåbentlig får De nu også selv Fornøjelse af at have udgivet Bogen. I hvert Fald har De fra nu af en sikker Læsekres i Beboerne af mit lille Kragehus her i Snertinge.

Deres forbundne
H. Pontoppidan

 
[1] Bog: Kragehuset, 1898 tilbage