Henrik Pontoppidan til Johan Skjoldborg
Sendt fra Bakkegaards Allé 6. 8. november 1898

bort fra Grønsværet


8d Novb 98.
Bakkegårdsallé 6.

Hr. Johan Skjoldborg!

Jeg sender Dem min Tak for Deres venlige Linjer1; jeg glæder mig over at få Lejlighed til at trykke Deres Hånd, selv om det kun sker figurligt. Deres Anmodning om en Fortælling er jeg derimod mindre glad for; jeg er ikke længer istand til at skrive "Landsbybilleder" (dertil er jeg i Årenes Løb kommen for langt bort fra Grønsværet) og andre Slags Småfortællinger har jeg heller ikke på Lager, hverken i min Skuffe eller i Hovedet, – så De må i det Kapitel have mig undskyldt.

Skulde jeg nogensinde igen komme i Nærheden af Jammerbugten, skal jeg ikke 2 glemme Deres Indbydelse til at se ind til Dem. Jeg var der forresten for ret nylig og kommer der vel derfor ikke så snart igen. – Men hils Vesterhavet!

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.

 
[1] Linjer: kendes ikke. tilbage