Johan Skjoldborg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Koldmose, Skovsgaard st.. 6. januar 1900

min stille Stolthed

Koldmose, Skovsgaard St.
d. 6/1 1900

Hr.
Henrik Pontoppidan!

De ved ikke, hvor De gjorde mig glad ved Deres smukke og anerkendende Brev efter at De havde læst "Kragehuset".

Og sikker. Thi de Fortrin, De fremhæver, har været min stille Stolthed, men jeg har dog trængt til at faa dem bekræftede, hvad ikke egentlig har været Anmældelserne har gjort, uagtet de (fra alle Partier) har været særdeles anerkendende, saa jeg aldeles ikke forsaavidt har Grund til Klage. Men den√ rigtige Forstaaelse har det alligevel været sparsomt med efter min 2 Mening.

Det var der tilfulde i Deres Brev og derfor blev jeg saa glad ved det.

Og derfor har jeg Lyst til at sige Dem Tak!

Det vil sikkert glæde Dem, at 2d Opl. af "Krageh." og 3d Opl. af "En Stridsmand" allerede er gaaet i Trykken –

Ogsaa jeg lever ene ude paa Landet for mig selv – ligesom De. Det er sikkert ogsaa sundt, man er fri for alt det Parti- og Klike-Vrøvl, – men jeg savner en Gang imellem at tale med en Forfatter eller en anden Kunstner.

Med venligst Nytaarshilsen
Deres forbundne
Johan Skjoldborg