Henrik Pontoppidan til Harald Schiller
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 31. december 1932

Fotografi af mig


Nytårs Aften 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Doktor Schiller!

Hjertelig Tak for venlig Julehilsen! Vil De til Gengæld modtage mine bedste Nytårsønsker for Dem og Deres Frue. Jeg har jo en dårlig Samvittighed overfor Dem begge, fordi det kan synes, at jeg aldrig er hjemme, og at også min Husholderske er borte, når elskværdige Bekendte har ulejliget sig den lange Vej herud. For at Ulykken ikke skal gentage sig, tilføjer jeg her mit Telefon-Numer, som ikke findes i Telefonbogen. Det er 2 Ordrup 2766, og der ringes op hertil ganske som til en almindelig københavnsk Central.

Jeg vilde ønske, jeg vidste, hvad det er for et Fotografi af mig, Doktoren har fået Lyst til. Jeg skulde da straks sende det. Mon det skulde være en Gengivelse af det Portræt, som Sigurd Swane malede for et Årstid siden, og som i Anledning af min sidste Fødselsdag blev gengivet i nogle Blade her? Jeg sidder dér i et Sofahjørne i Slobrok. Jeg ejer ikke selv noget Ekpl. af det; men jeg skal forsøge at skaffe det til Veje, dersom det er det, De har tænkt på. – Selv ejer jeg kun det medfølgende, der vistnok er 20 År gammelt.

Mine bedste Nytårsønsker!

Deres hengivne
H. Pontoppidan