Harald Schiller til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Malmø. 23. december 1932

det sista fotografiet

Sydsvenska Dagbladet
Snällposten
Malmö
Redaktionen
Malmö den 23-XII-32.
Gustav Adolfs Torg 51.

Högt ärade Herr Doktor!

Tack för vänligt kort och för böckerna. Det är synbarligen gudarnas vilja, att vi aldrig skall få råkas. Två gånger reste min hustru och jag med fel spårvagn och fingo till slut vandra genom en bokskog till Charlottenlund station och taga tåget hem. Och sista gången var Doktorn borta.

Men i allt detta misslyckande gläder jag mig åt en sak: när ingen svarar, vet jag att Doktorn är ute – och följaktligen 2 frisk. Och sedan är allt intet!!

Nu sist hade jag tänkt hämta mina böcker och samtidigt antingen bedja Doktorn själv om ett exemplar av det sista fotografiet av Doktorn eller bedja om anvisning var det finns att få. Jag har nämligen förgäves sökt att få fatt på det i Köpenhamn. Det är nämligen så utmärkt.

Nu ber jag få önska Doktorn en välsignad och god jul och ett friskt och gott nytt år. Och hoppas även i framtiden få vara innesluten i doktorns välvilja.

Med vördnad och tillgivenhet

Harald Schiller