Henrik Pontoppidan til Harald Schiller
Sendt fra Rørvig. 29. juni 1932

anvende mit Bidrag på anden Måde


29 Juni 32.
f.T. Rørvig
pr. Nykøbing Sj.

Kære Hr. Doktor Schiller!

I Overmorgen udløber Fristen for Indlevering af Bidrag til den planlagte skandinaviske Årbog; men da jeg intet nærmere har hørt derom, må jeg antage, at Udgivelsen er opgivet på Grund af de dårlige Tider. Jeg tilbageholder derfor mit Bidrag1 for at anvende det på anden Måde. Derved er ingen Skade sket for mit Vedkommende; men det gør mig ondt, at De, Hr. Doktor, har gjort det store Samlerarbejde omsonst.

Modtag en hjertelig Hilsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Bidrag: muligvis "Fra Drengeaarene", der blev bragt i Flensborg Avis fra 31.8.1932 og frem. (Skjerbæks note). tilbage