Harald Schiller til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Malmø. 25. maj 1932

det nordiska samarbetet

Sydsvenska Dagbladet
Snällposten
Malmö
Redaktionen
Malmö den 25-V-32.

Tack vördade Doktor Pontoppidan för det så älskvärda brevet, som i hög grad gladde mig! Med dessa rader vill jag blott meddela, att jag hoppas till den 1 juni fått fast underlag för det nordiska samarbetet, d.v.s. förlagsfrågon definitivt ordnad. Jag skriver då genast åter för att meddela, när manuskriptet skall vara inlämnat. Troligen blir det i slutet av juni.

Med hjärtliga hälsningar.

Doktorns vördsamt tillgivne
Harald Schiller