Henrik Pontoppidan til Harald Schiller
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 7. maj 1932

min Underholdning i mange Timer


7d Maj 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Doktor Schiller!

Efter en lang og plagsom Svaghedsperiode, fremkaldt af Galdesten, er jeg nu kommen så vidt til Kræfter, at jeg kan kvittere og takke Dem for alt det meget, jeg skylder Tak for, både Blomster og Bøger og Brev. Bøgerne har udgjort min Underholdning i mange af de Timer, jeg har måttet tilbringe i Sygestol eller Seng, først og fremmest Doktorens egen Bog om den morsomme Pehr Tham og hans gode Ven Sergel. Det er et Tidsbillede og en Personskildring af overordenlig Interesse. Gustaf Hellstrøms Roman fik jeg ikke noget rigtigt Udbytte af udover Underholdningen. Dens Forfatter er en stor Begavelse, en√ klar og indsigtsfuld Skribent; men jeg spørger mig selv: er han Digter? Jeg tvivler 2 næsten på det. – Hilma Angered-Strandbergs "Den nya Världen" interesserede mig mere som Rejseskildring end som Roman til Trods for, at der åbenbart er meget selvoplevet også i Menneskefremstillingen. Men Karakteristiken i "Hemma" synes mig stærkere og dybere, – det er i det hele en vidunderlig Bog, som jeg ofte vil vende tilbage til.

Jeg skal nu sende disse to Bøger tilligemed "Nordens Kalender" tilbage til Forlaget, som sendte mig det. Og så takker jeg oprigtig for al Venlighed og håber ved Lejlighed at få den Glæde at hilse på Dem her i København eller (helst) i Ordrup, da jeg endnu er ret dårlig til Bens. En hjertelig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan