Harald Schiller til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Malmø. 8. april 1932

De dødes Rige ännu roligare

Sydsvenska Dagbladet
Snällposten
Malmö
Redaktionen
Malmö den 8-4-32.
Caritasgatan 21.

Vördade och avhållne Herr Doktor!

Varmt tack för det så älskvärda brevet, vilket i hög grad gladde mig. Jag skall i mycket god tid underrätta om tiden för bidragets insändande. Jag har nu fjorton av de omtalade författarna villiga till medarbete. Av den siste får jag svar i nästa vecka. Sedan skall så småningom låta höra av mig i frågan.

Jag har nu sänt upp Hellströms bok. Början är intet. Kompositionen är svag. Men andra avdelningen: "Polismästarens memoarar", vilka kunna läsas oberoende av det övriga, äro mycket intressanta. Slutet svagt. Variationer på Hjalmar Bergmans småstadsskildringar!

Nordens Kalender sände jag med för att Doktorn skulle få se Rørdams roliga bidrag. Hilma Angered-Strandbergs bok var menad som en motsats till "Hemma". (Jmf min essay i "Diktare och idealister") Jag tycker den är mycket fängslande.

När det nu våras och Doktorn blir frisk och kry – ty det måste Doktorn bli!! – hoppas jag, att jag någon gång får hälsa på.

Häromdagen var jag helt sysselsatt med att läsa om De dødes Rige. Jag har alltid älskat den på ett särskilt sätt. Den var – om möjligt – ännu roligare, sedan jag fått träffa Doktorn personligen.

Med bästa hälsningar.

Vördsamt tillgivne
Harald Schiller