Henrik Pontoppidan til Harald Schiller
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 1. april 1932

Dagbogsblade i min Pult


1st April 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Doktor Schiller!

Jeg anråber om Tilgivelse for, at jeg ikke tidligere har besvaret Deres meget venlige Brev af 16d Marts. Grunden er den, at jeg gerne samtidig vilde sende det Bidrag til Deres nordiske Hefter, som jeg gav Tilsagn om. Men plaget som jeg for Tiden er af Galdestenslidelser og Forårstræthed, har jeg endnu ikke fået det skrevet, og af Skamfuldhed herover har jeg været tavs. Men nu til Morgen modtog jeg en ny og meget kærkommen Hilsen fra Dem, som jeg straks må bringe Dem min bedste Tak for. "En originell Herre"1 (en morsom og tillokkende Titel!) skal være min Læsning i den kommende Uge, og jeg glæder mig meget til at gøre Bekendtskab med den sikkert meget underholdende gamle Herre. Han tilhører en Tid og et Åndsmiljø, som jeg mere og mere 2 føler mig tiltrukket af, mens jeg får mindre og mindre tilovers for det 19d Århundredes snart udflydende, snart oppustede Sensualisme.

De spørger mig, elskværdige Hr. Doktor, om jeg har læst Hellstrøms sidste Bog, og De tilbyder mig at sende den, dersom jeg ikke kender den. Ak, jeg får kun læst så lidt, og det meste af, hvad der fremkommer på det danske Bogmarked for Tiden, interesserer mig ikke synderligt. Men jeg har ikke glemt den Glæde, jeg i sin Tid havde af Hilma Angered Strandbergs Bog, som De i Fjor var så god at sende mig, og jeg tager derfor med oprigtig Tak mod Deres Tilbud. Jeg skal sende Dem Bogen tilbage, såsnart jeg har læst den.

Endnu blot dette: Vil De ikke nok underrette mig om, hvor længe De kan vente på det omtalte Bidrag, og om De i Nødstilfælde vil tage til Takke med nogle Optegnelser eller Dagbogsblade, som jeg har liggende i min Pult?

Modtag de hjerteligste Hilsner.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Harald Schiller: En originell herre: Pehr Tham till Dagsnäs, den siste rudbeckianen, 1930. tilbage