Harald Schiller til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Malmø. 16. marts 1932

Jørgensen længes hjem

Sydsvenska Dagbladet
Snällposten
Malmö
Redaktionen
Malmö den 16-III-1932.
Caritasgatan 21. Villa Caritas.

Vördade och avhållne Herr Doktor!

Varmt tack för de älskvärda raderna av den 11 dennes. Mycket gläder jag mig åt löftet om bidrag. Givetvis hastar det ej, men tacksam vore jag givetvis, ju för jag får det.

Ack, att Doktorns hälsa inte vill komma helt åter!! Det är så oroande att veta Doktorn krasslig. De många svenskar och danskar jag korresponderar med och sammanträffar med fråga ständigt efter Doktorn. Jag tror, att jag aldrig hört någon författare så beundrad och samtidigt så djupt och äkta avhållen som Doktorn. Och detta gläder mig så mycket. I en tid då alla ondskaps makter släppas lösa och historiens största omvärdering äger rum, är det gott att finna en punkt, en person, där alla mötas.

Från Johannes Jørgensen har jag i veckan haft 2 tvenne brev. Det ena var mycket pessimistiskt. Han skriver, att han längtar hem, att Italien aldrig kan bli hans hem, att han helst ville draga häråt med allt vad han har. Men det låter sig ej göra. Jag har gång på gång bett ham söka göra färdig sin Birgitta-bok, som han arbetat på i cirka 15 år. Svenska akademien skulle då vakna, och motståndaren, Schück, ge med sig. Men J.J. skriver att han saknar den ro och frid, han behöver. Han måste skaffa pengar, med andra ord. I andra brevet berättar han, att han är på väg till Bryssel för att där hålla en serie föreläsningar om Birgitta i "Conférence Cardinal Mercier". Jag ligger f.n. i med att söka få honom till Sverige; få Lunds studenter att kalla honom att hålla en Birgitta-föreläsning för dem. Får se hur det går!!

Allt bråket kring Lauesens bok1 med skandalerna med Böoks och Nielsens recensioner ha väckt åtskillig uppmärksamhet i Sverige. Det kan inte hjälpas: det är "something rotten" med den nutida litteratur-kritiken.

Är det väl för djärvt att bedja om en rad någon gång för att höra om doktorns befinnande?!

Med hjärtligsta hälsninger

Doktorns vördsamt tillgivna
Harald Schiller.

P.S. Har Doktorn läst Hellströms bok2 i julas, hans uppgörelse med de s.k. generationerna? Julens enda läsvärdiga svenska bok. Skall jag sända den???

 
[1] Lauesens bok: Marcus Lauesen (1907-75): Og nu venter vi paa Skib, 1931. – Om Harald Nielsens rolle i bogens udgivelseshistorie, se brev fra HP til Nathansen 16.3.1933. tilbage
[2] bok: romanen Polismästaren och riddaren Carl Heribert Malmros, född 22 febr. 1877, död 15 nov. 1930. Sörjd och saknad. Barnen, 1931. Gustaf Hellström (1882-1953) var forfatter og journalist. tilbage