Harald Schiller til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Malmø. 30. juni 1932

Svårigheterna många

Sydsvenska Dagbladet
Snällposten
Malmö
Redaktionen
Malmö den 30-6-32.

Vördade, avhållne Doktor!

Tack för brev. På det varmaste ber jag Doktorn söka behålla manuskriptet till den 5 juli för min räkning. Har jag ej då fått min antologi klar, telegraferar jag till Doktorn. Jag har oavbrutet underhandlat med förläggarna, som ej våga på grund av de dåliga tiderna. Medan samtliga 15 författare äro villiga och intresserade, äro förlagen skeptiska. D.v.s. detta gäller ej Sverige, där tre förlag med uppräckta händer vilja ha det. Jag har valt Bonniers som mitt svenska förlag, och jag och detta förlag arbeta nu på att få de andra 2 länderna med. Den tredje juli har jag fordrat definitivt svar. Vill inte Doktorn sålunda ha godheten vänta ett par dar – om det nu skulle lyckas!!!

Vilket arbete jag haft!! Säkert har jag skrivit 3–400 brev i saken. Ack, om den nu bara ville bära frukt! Jag skulle bli djupt bedrövad om det misslyckades. Svårigheterna äro tyvärr många.

Med hjärtliga hälsningar.

Doktorns vördsamt tillgivne
Harald Schiller.