Harald Schiller til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Malmø. 4. juli 1932

vänta konjungturomslag

Sydsvenska Dagbladet
Snällposten
Malmö
Redaktionen
Malmö den 4-7-32.

Bonniers föreslår att vi vänta till "nästa år och ett konjungturomslag, som kan göra normän, danska och finnar mer intresserade". Jag anser nu själv, att detta är enda möjligheten, om inte planen skall nödgas uppgivas.

Med många hälsningar

vördsamt tillgivne
Harald Schiller

I all hast!
skriver senare.