Henrik Pontoppidan til Harald Schiller
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 13. november 1932

Heidenstam har jeg aldrig truffet


13 Novb. 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Doktor!

Da jeg forleden vendte hjem fra en Udflugt, gjorde det mig meget ondt at erfare, hvilket værdifuldt Besøg jeg var gået glip af i min Fraværelse. Jeg beder Dem overbringe Fru Doktorinden og selv at modtage min hjerteligste Beklagelse og Tak. Også for den efterladte Bog er jeg oprigtig taknemlig. Af de skildrede Personer har jeg personlig kun truffet Ellen Key1 og Daniel Fallstrøm2. Den første besøgte jeg i Selskab med den sidste i Forsommeren 1889 i hendes Hjem i Stockholm; men når jeg fortæller Dem, at jeg i Forvejen havde turet rundt med Daniel i et Par Døgn, vil De vist forstå, at Indtrykket af Besøget blev temmelig udflydende. Det har 2 siden ofte ærgret mig, at jeg misbrugte Lejligheden til at lære en så fortræffelig Kvinde at kende. Heidenstam og Karlfeldt har jeg derimod aldrig truffet. En Høst, mens Heidenstam boede på Naddø3, besøgte jeg Axel Lundegård og hans Frue i Grenna4, og der var da Tale om et Møde, som dog ikke blev til noget.

Jeg takker for den interessante og underholdende Læsning5, som "Från Sundsholm till Casa Collina" helt igennem er, og hilser dens Forfatter hjerteligt.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Ellen Key: (1849-1926) sv. forfatterinde og feminist. tilbage
[2] Fallstrøm: se brev fra HP til Axel Lundegård 30.9.1892. tilbage
[3] Naddø: gården Naddö syd for Vadstena, som Heidenstam ejede 1903-18. tilbage
[4] i Grenna: i oktober 1903. tilbage
[5] Læsning: Harald Schiller: Från Sundsholm till Casa Collina: några personskildringar, 1932. tilbage