Henrik Pontoppidan til Sophus Schandorph
Sendt fra Bakkegårds Allé 6. 8. december 1897

temmelig underholdende


8 Decb 97.
Bakkegårds Alle 6.

Kære Schandorph!

Jeg har længe ligget og ventet på en gunstig Vind, der blæste ad Lyngby til, så jeg kunde få takket dig for din venlige og smigrende Tilsendelse af "Frk. Gram". Du har altid i mig en opmærksom og taknemlig Læser; de Timer, jeg tilbringer ved dine Bøger – de nye som de gamle – 2 er fulde af Nydelse for mig og af Belæring. Jeg har en Fornemmelse, mens jeg læser, som sad jeg ved Siden af dig og hørte dig fortælle, forklare, le og skælde – så levende kigger du frem for mig af hver Linje. Derfor gør jeg egentlig heller ikke længer nogen Forskel på dine Bøger. De Digtere, man holder af, færdes man omtrent lige så gerne med i deres mindre – som i deres mere – vellykkede Værker. Det er selve Samværet, der bliver det vigtigste for En. Man siger mig, at "Frk. Gram" ikke skal være så god som 3 så mange andre af dine andre Arbejder. Jeg véd det ikke. Jeg har gennem den Bog tilbragt et Par Timer i dit gode, styrkende og opmuntrende Selskab, – og det siger jeg dig Tak for.

Jeg sender dig her en gammel Bog1, opfikset til Julebrug. Jeg erindrer ikke længer, om jeg i sin Tid sendte dig den2. I hvert Fald: jeg forlanger ikke, at du skal læse den. Ikke fordi den er dårlig; den er endog temmelig underholdende. Men du har vel i Almindelighed noget bedre at bruge din Tid til.

Flittig Hilsen til Fruen. Min egen beder hilse.

Din hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Bog: Kirkeskuden. En Fortælling, 1897, 2. udgave, der udkom i Schubothes "Vignet-Serie". tilbage
[2] den: d.v.s. 1. udgave, i Stækkede Vinger, 1881. tilbage