Henrik Pontoppidan til Sophus Schandorph
Sendt fra Bakkegårds Allé 14. 9. maj 1897

de taknemlige Følelser


Bakkegårds Allé 14.
9d Marts 97. [9.5.18971]

Kære Schandorph!

Til min store Sorg ser jeg i "Politiken" for i Dag, at det allerede var din Fødselsdag igår2. Jeg vidste jo, at den var forestående, men jeg havde beroliget mig med, at Aviserne nok vilde bringe Meddelelser derom så betids, at jeg kunde få sendt dig en Hilsen på Dagen, – derfor erkyndigede jeg mig ikke om Datoen. Og derfor kommer nu min Lykønskning for sent. Men hvorfor også fejre en så betydningsfuld Dag i Udlandet? 2 Vi Unge eller halvgamle skulde jo have drukket din Skål og råbt Hurra og bekranset dig, vi, som skylder dig så megen Tak og elsker både din Digtning og dig selv. Nu har du forputtet dig for os. Ikke en Gang Aviserne har nævnt Dagen i rette Tid – – men jeg tænker, det er netop sådan, du har villet have det.

Modtag da disse Linjer, kære, gamle Digter, ikke alene som et Vidnesbyrd om min jyske Samdrægtighed, men desuden som et ringe Udtryk for de taknemlige Følelser, hvormed jeg altid tænker på dig. Gid vi endnu længe må beholde 3 dig iblandt os. Din glade Latter kan vi ikke undvære. – Lev rigtig vel, og hils også din Frue fra min Hustru og

din hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] jf. Schandorphs fødselsdag 8. maj. tilbage
[2] Fødselsdag igår: Politiken skrev 9.5.1897:

Dr. Sophus Schandorph fejrede i Gaar i Mentone sin 60aarige Fødselsdag. Herfra Byen sendtes talrige Hilsningstelegrammer – bl. a. et fra Politikens Redaktion – til den gamle Digter, der forhaabenlig om kort Tid med fuldstændig genvunden Sundhed og fornyede Kræfter vil kunne mødes med sine Venner og Beundrere og paa Hjemmets Grund modtage deres Lykønskninger.

Schandorph fyldte faktisk 61 år 8.5.1897, idet han var født 8.5.1836 iflg. Ringsted kirkebog, men han havde gennem en årrække løjet sig ét år yngre. Således bekendtgjorde Politiken 8.5.1896 hans 59 års fødselsdag. Mærkeligt er det når DBL2 oplyser at Schandorph i 1897 skulle have udtalt, at hans virkelige fødselsår var 1835! tilbage