Sophus Schandorph til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Lyngby. 11. december 1897

mit Hjertebarn af de yngre

Lyngby Torsdag 11. Dec
97

Kjæreste Ven.

Vejr! Med Omhu! Du vil se, at Vinden er gunstig – den Vind, som blæser ad Lyngby til.

Ved Flytningen opdagede jeg, at jeg havde mere Vin, end jeg anede. Du skal faa den bedste, jeg ejer.

Hvad Fa'en bryder vi os om, hvad de Candidati philosophiæ ex sentina reipublicæ academicæ1 siger.

Hvad véd jeg, om den ene af dine Bøger er "bedre" eller "ringere" end den anden? Gud, hvor jeg er enig med Dig!

Jeg skal læse Din Bog2 igjen, og jeg er vis paa at træffe Henrik Pontoppidan med Hud og Haar, og jeg er vis paa, at jeg vil synes om 2 Bogen, som ikke staar mig klart for nu.

Du er nu mit Hjertebarn af de yngre. Jeg kan ikke gjøre for det.

Frøken Gram? Ja Edv. Brandes kalder den en "udmærket Bog", Erik Skram kalder den en "farvet Efteraarsblomst"; Vilh. Møller skriver mig til, at det er en "rigtig god Bog", Borchsenius og "Verdens Gang" er misfornøjede – andres Dom kjender jeg ikke – – og jeg er, Fanden ta' mig lige glad.

"Man gjør, hvad man kan, sagde Barnet, det sk.. i Vuggen".

Men man bliver saa gammel – "urvärket dras"3. Man faar Gigt i Lænderne, ens Tænder falder friske ud, fordi Kævebenet er mat af Kævernes Brug til Æden, Snakken, Oplæsning osv osv.

3 Foreløbig befinder jeg mig vel i mit "buen retiro", men min Kone er daarlig. Vi maatte bort fra alt det Sjov i Kjbhvn4. De gamle Kroppe vilde ikke mer.

Hils nu din Frue. Vi to Gamle omfavner Dig! Tak for alle de Glæder, Du har givet os.

Din hengivne
Schandorph

 
[1] Candidati…: "cand.phil.'er fra den akademiske verdens (egl. statsskibets) bundvand" (et modificeret Cicero-citat). tilbage
[2] Bog: Kirkeskuden. tilbage
[3] urvärket dras: fra første linie af Fredmans epistel nr. 27: Gubben är gammal, urverket dras, / visaren visar, timman ilar. / Döden sitt timglas har ställt vid mitt glas, / kring buteljen strött sina pilar. tilbage
[4] Schandorph boede Helgolandsgade 13, 2. sal 1891-97 og i Lyngby Hovedgade 34 i 1898-1900 (Kbh. vejviser). tilbage