Henrik Pontoppidan til Harald Rue
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 3. januar 1935

Bekendelsesskrift

3die Jan. 35 Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Hr. Adjunkt Rue!

Jeg takker Dem meget for de nye Hefter af Arbejder-Kunst1, jeg nylig modtog, og ikke mindre for det fortræffelige svenske Tidsskrift2, De så venligt sendte mig et Hefte af. Det synes at være et Udsigtstårn med betydeligt friere og videre Horisont end vort hjemlige "Tilskueren". Jeg havde ikke anet dets Existens, men er nu bleven Abonnent. Heftets to Artikler3 fra Deres egen Hånd, særlig naturligvis den, der handlede om mig selv, fangede jo straks min Interesse. Det glædede mig at se "De Dødes Rige" blive trukket frem fra den Krog, hvor Kritiken ellers gerne har henstillet den. Bogen blev til under Indtrykket af den Uvejrsstemning, der hvilede over Evropa i Årene før Krigen, og fik derved uvilkårlig mere Karakter af et Bekendelsesskrift, end af et frit formet Romanværk. Men måske netop af den Grund står den mit Hjerte nærmere end de fleste af mine andre Bøger.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Arbejder-Kunst: Arbejderkunst, I-VI, 1932-34, red. af Anton Hansen og Harald Rue. tilbage
[2] Tidsskrift: Ateneum, hefte 4, Lund 1934. tilbage
[3] to Artikler: en anmeldelse af Poul Carit Andersens bog om HP (samt en artikel om digteren Bredahl). tilbage