Henrik Pontoppidan til Harald Rue
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 20. oktober 1937

min bedste Tak


20 Oktb. 37.
Holmegårdsvej 2
Chl.

Hr. Adjunkt H. Rue!

Jeg bringer Dem min bedste Tak både for den venlige Tilsendelse af Deres Bog1 og for det Udbytte, jeg har haft af at læse den.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog: muligvis Harald Rue: Litteratur og samfund (1937), som gav en fremstilling af den marxistiske litteraturopfattelse. tilbage