Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 1. januar 1929

Johanne og Karen rørende i deres Omsorg


Nytårsdag 29.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Ven!

Det havde været min Hensigt at gøre dig og din Familje en Nytårsvisit i Dag. Men jeg har været dårlig, og da det kom til Stykket, vovede jeg mig ikke ud på Besøg. Jeg må da nøjes med en skriftlig Hilsen og Lykønskning indtil videre. Det gør mig ondt, fordi jeg gerne vilde have overbevist mig om, at din Hustru har haft Udbytte af Hospitalsopholdet og også er kommen vel 2 over Reconvalescensen trods Julens Travlhed og Uro. Jeg veed, at I har fået begge Døtrene1 hjem på Besøg, og det har jo sikkert nok været en stor Glæde for alle Parter, men også forøget Livligheden. Jeg vilde netop have sendt Gabriele et Julekort til Genève, da jeg fik at vide, at hun var på Rejse hjem√. Jeg skylder hende Tak for venlig Tilsendelse af et Nummer af Journal de Genève, der har hugget en af mine Fortællinger til Føljeton. Vil du hilse hende og sige, at jeg blev meget rørt over hendes Opmærksomhed. Jeg har bedt Gyldendal om at undersøge 3 Sagen; men jeg har endnu ikke hørt noget om Resultatet.

I Julen havde jeg Else i Besøg; men Nytårsaften og i Dag var har jeg været√ alene. – Johanne har sin Mand i Besøg i disse Dage, og ham ser jeg kun sjelden. Johanne og Karen derimod er rørende i deres Omsorg for mig.

Alt godt i det nye År!

Din hengivne Ven
Henrik P.

 
[1] begge Døtrene: Gabriele, f. 1904, ansat i Folkeforbundets sekretariat i Genève, og Abelone (Lone), f. 1908. tilbage