Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 7. november 1928

Nobelprisens sørgelige Endeligt


7.11.1928
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Ven!

Velkommen hjem fra den lykkeligt tilendebragte Rejse! Jeg glæder mig til at hilse på dig og din Hustru og høre nærmere om Turen. Ikke mindst for Børnene må den jo have været en mægtig Oplevelse, en Indvielse, som aldrig vil kunne glemmes. Sådan fik du jo også selv i tidlig Alder Porten slået op til den store Verden af din Far, hvad der fik blev af Betydning både for dig selv og for dine mindre begunstigede Venner, der berigedes af dine Fortællinger om det 2 meget eventyrlige, du havde set og oplevet.

Iøvrigt blot disse Linjer for at takke dig for dit Brev, også for din Condolation i Anledning af mine Nobelpris-Resters sørgelige Endeligt. Jeg har ved Anbringelsen af mine Penge i Privatbankaktier fulgt en "klog" Mands Råd1, hvad jeg altså ikke skulde have gjort. Men det er godt, at jeg har haft Midler til at gøre min Kones sidste svære År2 mindre tunge for hende og skaffe hende en god Pleje uden Hensyn til, hvad det kostede. Nu da jeg ingen andre har at sørge for, kommer jeg nok over Tabet.

Med Hilsen til din Hustru,

din hengivne
Henrik P.

 
[1] den "kloge" Mand var nok Benny Dessau (1868-1939), selv tæt knyttet til Privatbanken. tilbage
[2] Antoinette P. døde 6.2.1928. tilbage