Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 15. oktober 1928

en sjelden huslig Lykke


15.10.28.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Ven!

Det er ikke lykkedes mig at få fat i din italienske Adresse. Alligevel vil jeg forsøge at sende dig og din Hustru en Hilsen og en Lykønskning til d. 18d, Sølvbryllupsdagen. Jeg husker mine Betænkeligheder, da jeg for 25 År siden erfarede om din Forlovelse og det forestående Giftermål. Jeg havde den Gang selv været Ægtemand i 22 År og betragtede mig som en halvgammel Knark, og jeg var jo endda den yngste af os to. Men 2 det har vist sig, at Lykken var bedre end min Forstand. Du har sikkert aldrig fortrudt, hvad du den Gang gjorde, og har da heller ikke haft Grund til det. Du har levet i en huslig Lykke, som er sjelden i vore Dage, – i et Hjem og en Børnekreds, der har holdt dig livsglad og ung.

Som din gamle Ven har jeg gennem disse mange År taget Del både i dine og din Hustrus Glæder og Sorger. Også på Torsdag vil jeg i Tanken være hos jer med mine bedste Ønsker.

Din hengivne
Henrik P.