Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Svendborg. 3. august 1927

denne Mindegave


3.8.27.
f.T. Svendborg.

Kære Ven!

Forhåbenlig har du allerede gennem Krause1 og Johanne modtaget min Tak for al den Venlighed, som du og din Hustru viste mig på min Fødselsdag. Nu kommer jeg omsider selv og takker; både for dit Brev og den lille Østby-Skitse, som du glædede mig med, trykker jeg din Hånd. At mit Johan Rohde-Galleri tillige blev forøget med to store Billeder, behøver jeg jo ikke at meddele dig√, ikke heller vistnok, at det var mig en særlig Glæde, at Komiteen 2 for Indsamlingen netop havde henvendt sig til dig om denne Mindegave. Den har derved fået en Værdi for mig ved Siden af den kunstneriske. De to smukke Billeder vil altid tale til mig – og til mine Arvinger – om det Venskab, der knyttedes i Barndommen og bevaredes gennem de mange År, og som gav os så mange fælles Minder.2

Min Kone og de unge i Lægeboligen3 beder mig hilse. Jeg vilde gerne have gjort en rask lille Rejse til Fanø, mens I var der. Men jeg bliver desværre nødt til i Stedet for at tage til København, da jeg efter snart tre Måneders Fraværelse har en Del at 3 gøre dér. Måske ses vi så derovre.

Jeg fik jo et lille Glimt at se af Henning4, da han var her i Svendborg. Jeg kunde næsten ikke kende ham igen, så stor var han bleven.

En venlig Hilsen til alle, store og små fra

Din hengivne Ven
Henrik P.

 
[1] Krause: Richard Krause, gift med Johanne, født Pontoppidan. tilbage
[2] se Vilh. Andersens brev til Axel Garde 24.7.1927. tilbage
[3] de unge i Lægeboligen: Else og Einar Thomsen, der var læge på Svendborg Amtssygehus. tilbage
[4] Henning: Johan Rohdes søn, født 1910. tilbage