Johan Rohde til Henrik Pontoppidan
23. oktober 1927

rammende Slag

23.X.1927
Norgesmindevej 16
Hellerup

Kjære Ven

Hjærtelig Tak for Din udmærkede og mandige Bog, som vi her har læst med stor Glæde og Udbytte, tilmed var det opmuntrende at se, at Dine mange Trængsler i de senere Aar ikke har taget Din Arbejdskraft. – Du vil jo nok fra flere Hold faa nogle sure Anmeldelser til Tak for de rammende Slag, Du har slaaet, men det bryder Du Dig ikke om.

Af et Lykønskningstelegram, Du har sendt Edvard Brandes ser jeg, at det er dateret Amtssygehuset i Svendborg; dette betyder forhaabentlig ikke, at Du er Patient samme Sted, hvilket vilde gjøre os meget ondt. – Vi har netop for ikke længe siden igjennem Johanne hørt, at baade Du og Din Hustru i Øjeblikket havde det langt bedre end i lange Tider.

Min Hustru vil gjerne takke Dig ikke blot for Bogen, men for Din venlige Hilsen til hende i den. Begge sender vi Dig og Antoinette vore bedste Ønsker og Hilsner

Din hengivne gamle Ven
Johan Rohde